Obchodní podmínky

Focení probíhá bez tlaku a nepříjemných póz. Záleží mi na tom, abyste se cítili uvolněně, přirozeně a hlavně komfortně. Proto s Vámi před focením konzultuji každou maličkost.

Nafocené fotografie Vám pošlu k náhledu do 48 hodin od doby focení. Fotografie, které se vám budou líbit označíte a já Vám je do sedmi pracovních dnů upravím a v digitální podobě odevzdám formou soukromé online galerie s odkazem na stáhnutí fotografií.  

Profesionálně tištěné fotografie, z premium papíru Vám doručí Česká pošta do sedmi pracovních dnů od doručení fotografií v digitální podobě. 

Klient si může se svými hotovými fotografiemi nakládat, jak uváží za vhodné pro své soukromé účely. Nesmí fotografie prodávat, či posílat do soutěží. Dle autorského zákonu č. 121/2000Sb. 

Autor (fotograf) může používat fotografie pro svou prezentaci.

 

Vyfocené fotografie v digitální podobě si vybírá klient přes nahledovky.cz. Odkaz na nahledovky.cz bude zaslán do 48 hodin od doby focení.

Všechny vybrané fotografie projdou úpravou barevnosti, jasu, kontrastu, doostření, tónování a případně ořezem, vše na základě stylu fotografa. Pokročilé retuši budou podrobeny pouze portréty novomanželů. Neupravené fotografie nejsou poskytovány. 

Některé fotografie mohou být zhotoveny a předány černobíle. Pokud má klient zájem i o barevnou verzi, fotograf je povinen mu je na požádání poskytnout.

Fotografie v elektronické podobě se odevzdávají v plné kvalitě pro tisk ve formátu JPG. 

 

Autor odevzdá upravené fotografie maximálně do 30 kalendářních dnů od data focení. 

Klient musí uhradit celou částku do data obdržení fotografií. 

Zaplacená záloha objednavatelem je odečtena z celkové částky za focení. Záloha je vratná, pokud dojde ke stornu ze strany objednavatele maximálně do 3 měsíců před termínem svatby. Pokud dojde ke stornu ze strany Autora je záloha vrácena vždy. 

Smluvní pokuta za nedodržení odevzdání nebo zaplacení je 1000 Kč jednorázově a dále 500 Kč za každý započatý týden. 

Cena za extra další hodinu focení je 1200 Kč. Platí pouze pro lifestyle a svatbu.

Fotografie nad rámec smlouvy v digitální podobě je 45 Kč / 1 ks. V tištěné podobě 10,5 Kč.

Klient bere v úvahu a souhlasí s tím, že každý člověk je jiný, má svůj osobitý vzhled a estetická kvalita fotografií se vzhledem k této skutečnosti různí. Vlastní vzhled a nespokojenost s ním v žádném případě není důvodem pro reklamaci. 

Rezervovaný datum nabývá platnosti v momentě uhrazení zálohové platby a podepsání smlouvy obou stran. 

 

Klient je povinen uhradit zálohu na účet Air Bank, a.s. na č. účtu: 1941638019/3030, variabilní symbol (VS) je rezervovaný den. 

platné od 8.6.2021